Ban #5613481 - wsn.watyaservernetwork.club

Ban Summary

global
-9.315465065995454e-16
9.11 / 10
2018-11-08 12:05:57
griefing

No.1 - nihiru_yuuki


No.2 - nihiru_yuuki


No.3 - nihiru_yuuki


No.4 - nihiru_yuuki